ตะแกรงจาน

ตะแกรงทดสอบ JIS Z 8801

แผ่นจะต้องมีรูกลม (วงกลม) หรือรูสี่เหลี่ยม (สี่เหลี่ยม) ตั้งฉากกับแผ่นโลหะ สำหรับการจัดเรียงของหลุมวงกลมมุมที่เกิดขึ้นจากเส้นตรงที่เชื่อมต่อศูนย์กลางของรูวงกลมคือ 60 °ดังแสดงในภาพและการจัดเรียงของหลุมสี่เหลี่ยมนั้นเป็นการจัดเรียงแบบขนานหรือเซดังแสดงในรูป ไม่ว่าในกรณีใดระยะกลางของตะแกรงจะเท่ากัน

ตะแกรงกรอบ

ขนาดของตะแกรงจานแผ่นทรงกระบอก