ตะแกรงตำรับยา

ตำรับยาญี่ปุ่นฉบับที่ 15

จากชื่อของการตัดและความวิจิตรของยา

* ตารางด้านบนเป็นตัวอย่างทั่วไปของการเปิดตะแกรง
* Pharmacopoeia ญี่ปุ่นเสนอราคาทดสอบ JIS Z 8801 และมีตะแกรงทดสอบปกติ

>>หน้าผลิตภัณฑ์ตะแกรงตาข่าย