ตะแกรงกรอบไม้มือ [มาตรฐาน]

สรุป◆
ขนาดตะแกรง (วัสดุ Lawan: ความหนาของบอร์ด = 20mmt)
ขนาดภายใน 400 มม. x 600 มม. x สุทธิ 70 มม
รหัสผลิตภัณฑ์ = WD-4-6-70-Aperture
ขนาดภายใน 400 มม. x 600 มม. x 100 มม. บนตาข่าย
รหัสผลิตภัณฑ์ = WD-4-6-100-Aperture

■การเสริมแรงภายใต้ตาข่ายแบบสั่งทำพิเศษ
·การเสริมแรงรูปร่างบาร์คีย์ - Ø6mm
・ การเสริมแรงคานคานขนาดØ6มม
วางคู่ (สนับสนุน)
ตาข่ายสแตนเลสถึงø0.29× 20MESH