แจ้งวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่

2020/12/09
logo

ขอขอบคุณที่อุดหนุนตะแกรงทดสอบของ Tokyo Screen เสมอมา

เราจะปิดทำการในช่วงวันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ตามกำหนดการต่อไปนี้

12/29 (อ.) -1/4 (จันทร์)

* เปิดตั้งแต่ 1/5 (อ.)

(เวลาปิด: 10.00-16.00 น. )

เราจะดำเนินการต่อในอีกไม่นานหลังจากต้นปี

* พนักงานทุกคนกำลังทำงานในช่วงเวลาข้างต้น

นอกเวลาทำการข้างต้นพนักงานแต่ละคนจะเหลือเวลาทำงานและลางาน

โปรดติดต่อเราเพื่อนัดหมาย ฯลฯ เป็นรายบุคคล